Półka prywatności

WARUNKI1.1. Sklep internetowy daristil.com dostępny za pośrednictwem serwisu posiada adres internetowy daristil.com

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych Kupujących.

1.3. O ile w niniejszej Polityce Prywatności nie określono inaczej, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w Ofercie Publicznej zamieszczonej na stronie daristil.com.

1.4. Dane osobowe Użytkownika podawane są przez Użytkownika podczas składania zamówienia poprzez koszyk, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

1,5. Kupujący zobowiązuje się do podania pełnych i wiarygodnych danych osobowych. Administracja serwisu nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych przez Użytkownika na stronie sklepu internetowego.

1.6. Kupujący rejestrując się w Serwisie daristil.com wyraża zgodę na otrzymywanie aktualnych informacji, newsletterów z aktualnościami, nowościami, ofertami specjalnymi i ogłoszeniami o wyprzedażach za pomocą wszelkich środków komunikacji, w tym wiadomości elektronicznych info.daristil@gmail.com, SMS-em.

1.7. Administracja ma prawo do wprowadzania zmian w tekście niniejszej Polityki prywatności bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany w Polityce Prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.

1.8. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w wyniku niezrozumienia lub niezrozumienia warunków niniejszej Polityki Prywatności, instrukcji lub instrukcji dotyczących procedury korzystania z Serwisu, procedury zamieszczania danych i innych technicznych kwestie.

1.9 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nieostrożnego podejścia Użytkownika do bezpiecznego przechowywania jego loginu i hasła, które dają dostęp do jego danych osobowych, osoby trzecie mogą uzyskać nieuprawniony dostęp do konta Użytkownika, danych osobowych i innych. . Sklep internetowy daristil.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane takim dostępem.PRZETWARZANIE DANYCH2.1. Administracja ma prawo przetwarzać dane osobowe Kupujących – każde działanie lub zestaw działań, takie jak zbieranie, rejestracja, gromadzenie, przechowywanie, adaptacja, zmiana, odnawianie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie (wdrożenie, przekazywanie), depersonalizacja, niszczenie danych osobowych , w tym z wykorzystaniem systemów informatycznych (zautomatyzowanych).

2.2. Sklep internetowy daristil.com zbiera dane osobowe, a mianowicie:

Adres e-mail;
Pełne imię i nazwisko;
Numer telefonu;
Adres zamieszkania (dostawy);
Lista zamówień złożonych na stronie daristil.com;
Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
2.3. Administracja może zbierać informacje, które przeglądarka Kupującego wysyła za każdym razem, gdy odwiedza on Stronę lub gdy uzyskuje dostęp do Strony za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwane dalej - danymi dotyczącymi użytkowania).

2.4. Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera Kupującego (na przykład adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony internetowe odwiedzane przez Kupującego, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikator i inne dane diagnostyczne.

2.5. Jeżeli Kupujący uzyskuje dostęp do Strony za pośrednictwem aplikacji mobilnej, dane dotyczące użytkowania mogą obejmować informacje o rodzaju używanego urządzenia mobilnego, unikalnym identyfikatorze urządzenia mobilnego, adresie IP urządzenia mobilnego, mobilnym systemie operacyjnym, rodzaju mobilnego Internetu przeglądarkę i inne dane diagnostyczne.ŚLEDZENIE I PLIKI COOKIES3.1. Administracja wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie śledzące w celu monitorowania aktywności witryny oraz aktywności Kupujących podczas jej odwiedzania.

3.2. Pliki cookies wysyłane są do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu Kupującego. Kupujący może dostosować swoją przeglądarkę i zablokować wszystkie pliki cookie lub określić, kiedy pliki cookie mogą być wysyłane. Jeżeli jednak Kupujący nie zaakceptuje plików cookies, traci możliwość korzystania z niektórych elementów serwisu.WYKORZYSTANIE DANYCH4.1. Administracja ma prawo przetwarzać zebrane dane osobowe w następujących celach:

Zapewnienie działania witryny.
Powiadamianie Kupującego o usługach, nowościach i ofertach reklamowych poprzez wysyłanie wiadomości SMS, wiadomości elektronicznych itp.
Zapewnienie obsługi Klienta i realizacja Zamówienia złożonego przez Kupującego w serwisie daristil.com oraz przekazanie danych odpowiednim przedsiębiorstwom i służbom realizującym dostawę, w celu prawidłowej realizacji Zamówienia oraz zapewnienia realizacji przepisów gospodarczych, cywilno-prawnych, podatkowych powiązania i powiązania w zakresie przewidzianym ustawowo dokumentami Administratora, czynnościami księgowymi i operacyjnymi niezbędnymi do wypełnienia obowiązków związanych z Ofertą Publiczną.


UJAWNIANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH5.1. Hurtownie Data Pok są gromadzone i przetwarzane na terytorium Ukrainy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

5.2. Administracja podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że Dane Osobowe Kupującego będą przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą polityką prywatności i nie będą przekazywane osobom trzecim, dopóki nie dostarczy odpowiednich danych osobowych

Loading Image