Публічна оферта

Цей договір між ФОП «Руденко Артем Олексійович», надалі «Продавець» та користувачем послуг Інтернет-сайту, надалі — «Замовник», є договором доручення на замовлення, купівлю та доставку Товару та визначає основні умови замовлення, купівлі та доставки товару через інтернет-сайт https://daristil.com/ Покупець, який діє з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу товару (далі – Договір) від наступні терміни.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір дистанційного продажу товару (далі – «Договір») на умовах міститься в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення - рішення Клієнта про замовлення товару та його доставку, оформлене в Інтернет-магазині та/або замовлення на покупку та доставку товару.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наступна інформація є офіційною пропозицією (офертою) Інтернет-магазину https://daristil.com/ будь-якій фізичній особі (далі – Покупець) укласти договір купівлі-продажу товару. Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх покупців.

2.2. Відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України повним і безумовним прийняттям умов цієї пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт реєстрації. та підтвердження замовлення.

2.3. Оформляючи Замовлення, Покупець підтверджує згоду та безумовне прийняття умов цієї пропозиції (оферти).

2.4. Укладаючи Договір (тобто приймаючи умови реальної Оферти (Пропонованих можливостей) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

Покупець повністю і повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, зазначених нижче в пункті про збір, обробку та передачу персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого періоду після його закінчення. Крім того, укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що його повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про факт передачі його персональних даних Продавцю з метою виконання умов цього Договору, можливості взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Клієнт також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень від Клієнта, не змінюючи мети обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий та зрозумілий.
3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується повідомити Покупця про зміну ціни Товару.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна була змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Продавець не може змінити ціну Товару, сплачену Покупцем.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті інтернет-магазину або повідомляє Покупця при оформленні замовлення Оператором.

3.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів Продавцю.

3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті інтернет-магазину в розділі «Доставка та оплата».

4. ОБРОБКА ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за телефонами:

+380-98-954-60-45
або через сервіс сайту інтернет-магазину https://daristil.com/

4.2. При реєстрації на сайті інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. Прізвище та ім'я Покупця або зазначеної ним особи (одержувача);

4.2.2. Адреса, за якою має бути доставлений Товар (у разі доставки на адресу Покупця);

4.2.3. Адреса електронної пошти (необов'язкове поле для заповнення);

4.2.4. контактний телефон

4.3. найменування, кількість, артикул і ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцю потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання Покупцем необхідної інформації Продавець не несе відповідальності за якісне обслуговування Покупця при купівлі товару в Інтернет-магазині.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. цієї Оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.

4.6. Згода Покупця з умовами цієї Оферти здійснюється шляхом внесення Покупцем відповідної позиції в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, наданої при оформленні Замовлення.

4.8. Договір дистанційної купівлі-продажу між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту оформлення замовлення в електронному вигляді на сайті інтернет-магазину або видачі Продавцем Покупцеві касового чи товарного чека чи іншого документа, що підтверджує оплату Товару. .

5. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Способи, порядок і терміни доставки товару вказані на сайті в розділі «Доставка та оплата». Замовлення та умови доставки замовленого товару узгоджуються Покупцем з оператором інтернет-маркету під час покупки.

5.2. Самовивіз товару:

5.2.1. Після формування заявки покупець може оплатити та отримати товар за адресою: м. Київ, вул.Автозаводська, 2, пн - пт з 08:30 до 16:30, сб. з 08:30 до 12:30

5.2.2. Право власності та ризик випадкової загибелі або пошкодження товару переходить до замовника або його представника з моменту отримання товару Сторонами, підписавши товарний чек та/або замовлення (та/або замовлення на придбання та доставка товару) для доставки.

5.3. Доставка товарів здійснюється співробітниками інтернет-магазину згідно з умовами доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника).

5.4. При отриманні товару Покупець повинен перевірити відповідність товару за якісними та кількісними характеристиками (найменування товару, кількість, комплектність) у присутності представника кур’єра.

5.5. Замовник або представник Замовника при отриманні товару підтверджує своїм підписом на товарному чеку та/або замовленні на доставку товару відсутність претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду та комплектності товару.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Покупець має право відмовитися від товару в будь-який час до його передачі, а після передачі товару - в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про захист прав споживачів".

6.2. Повернення товару належної якості можливе за умови збереження його товарного вигляду, споживчих властивостей, а також документа, що підтверджує факт покупки та умови замовлення зазначеного товару.

6.3. Замовник не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально визначені властивості, якщо зазначений товар може використовуватися виключно Споживачем, який його придбав (у тому числі нестандартних, за бажанням Замовника, розмірів тощо). Підтвердженням того, що товар має індивідуально визначені властивості, є різниця в розмірах товару та інших характеристиках, зазначених в інтернет-магазині.

6.4. Повернення товару, у випадках, передбачених законодавством та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Доставка та оплата».

6.5. У разі відмови Покупця від товару належної якості, Продавець повертає кошти в розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат Продавця на доставку поверненого Товару.

6.6. Повернення суми, зазначеної в п. 6.5. здійснюється протягом 7 робочих днів після отримання магазином повернення товару.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на сайті https://daristil.com/ та придбаних у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили.таких як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що сталися незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ

ФОП "Руденко Артем Олексійович"

62815, Україна, Харківська область, Чугуївський район, с.Приморське, вул.Космічна, 2,

ЄДРПОУ 3459600874

ІПН 3459600874

Рахунок: UA853515330000026000045905974

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Loading Image